วิสัยทัศน์การพัฒนาของ อบต.หางดง "ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีวิถีชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนเข้มแข็ง"
วัดปัญญาวุธาราม
   วัดปัญญาวุธาราม (สันกู่)ต.หางดง อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ นับพันปีแห่งการเป็นวัดร้าง
บนเนื้อที่ ๗๕ ไร่ ไม่มีผู้ใดกล้าเข้ามา กระทั่งปี พ.ศ. ๒๕๒๑ หลวงปู่ครูบาพรหมมา
วัดพระพุทธบาทตากผ้า จังหวัดลำพูน มาเปิดเป็นสำนักปฏิบัติธรรม และได้ยกขึ้น
เป็นวัดในลำดับต่อมา คำว่า “สันกู่” หมายถึง “สถานที่ฝังกระดูก” ซึ่งเป็นชื่อที่ชาวบ้าน
เรียกวัดแห่งนี้ติดปากกันมาเป็นเวลาหลายร้อยปี 
และเป็นประวัติศาสตร์คู่กับเมืองฮอดมาแสนนาน 


 20 มีนาคม 2561


องค์การบริหารส่วนตำบลหางดง
333 หมู่ 5 ถนนฮอด-วังลุง ตำบลหางดง อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ 50240
โทรศัพท์ 0-5303-0609
copyright © 2556 www.hangdonghod.go.th