วิสัยทัศน์การพัฒนาของ อบต.หางดง "ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีวิถีชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนเข้มแข็ง"
แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
facebookระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรมมสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 16/12/2556
วันนี้
46
เมื่อวานนี้
73
เดือนนี้
2,254
เดือนที่แล้ว
2,341
ปีนี้
2,254
ปีที่แล้ว
24,426
ทั้งหมด
97,131
ไอพี ของคุณ
54.204.73.51


ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อวันที่
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน19 เมษายน 2564
รายงานการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี09 เมษายน 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดอุปกรณ์ DLTV โดยวิธีเฉพาะเจาะจง02 เมษายน 2564
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 256319 มิถุนายน 2563
ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 256325 พฤษภาคม 2563
ประกาศประกวดราคาจ้าง โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางเสริมผิวโอเวอร์เลย์ สายบ้านแม่ทัง หมู่ 5 - บ้าน01 กรกฎาคม 2562
ประกาศประกวดราคาจ้าง โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง ลำห้วยแม่ทัง บ้านแม่ทัง หมู่ที่ 5 โดยวางกล่อง03 เมษายน 2562
ประกาศประกวดราคาจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก แยกจากซอย 1 บ้านโค้งงาม หมู่ที่ 702 เมษายน 2562
ประกาศประกวดราคาจ้าง โครงการปรับปรุงถนนลาดยางเสริมผิวโอเวอร์เลย์ บ้านแม่ทัง หมู่ 5 - บ้านท่าหิน หมู่13 กุมภาพันธ์ 2562
รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256130 ตุลาคม 2561
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการจัดเก็บและกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหางด16 ตุลาคม 2561
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256201 ตุลาคม 2561
ประกาศยกเลิกโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 6 ข้างบ้านลุงตุ้ม หมู่ 5 บ้านแม่ทัง20 เมษายน 2561
ประกาศวิธีตกลงราคา โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านออบหลวง หมู่ที่ 121 ธันวาคม 2560
ประกาศผลการจัดซื้อจัดงานปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำบ้านผาแตน06 พฤศจิกายน 2560
1234>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
หัวข้อวันที่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดเก็บ ขนถ่าย และกำจัดขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ 256326 พฤษภาคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง26 พฤษภาคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อโครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจ26 พฤษภาคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออก26 พฤษภาคม 2563
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกฯ ประจำไตรมาสที่ 1 (ต.ค.61 ถึง ธ.ค. 6101 มีนาคม 2562
ประกาศรายชฃื่อผู้ชนะการสอบราคาก่อสร้าง ถนน คสล.25 เมษายน 2560
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาสองราคาจ้างเหมาจัดเก็บขยะ27 ตุลาคม 2559
ประกาศชื่อผู้เสนอราคาจ้างโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านออบหลวง10 มีนาคม 2559
1

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1

ประกาศราคากลาง
หัวข้อวันที่
ประกาศราคากลาง โครงการจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางเสริมผิวโอเวอร์เลย์ สายบ้านแม่ทัง หมู่ 5 - บ้านผา28 มิถุนายน 2562
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง ลำห้วยแม่ทัง บ้านแม่ทัง หมู่ที่ 5 โดยวางกล่อง GABIO01 เมษายน 2562
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก แยกจากซอย 1 บ้านโค้งงาม หมู่ 726 มีนาคม 2562
ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนลาดยางเสริมผิวโอเวอร์เลย์ บ้านแม่ทัง หมู่ 5 - บ้านท่าหิน หมู่ 1108 กุมภาพันธ์ 2562
ประกาศราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 1 บ้านโค้งงาม หมู่ที่ 7 พร้อมวางกล่อง GABION ป15 มกราคม 2562
ประกาศราคากลาง โครงการจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมจุดทิ้งน้ำลำเหมืองแม่แจ่ม บ้านผาแตน หมู่ 418 กรกฎาคม 2561
ประกาศราคากลาง โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในเขตรับผิด09 พฤษภาคม 2561
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองย่าง-หนองผา หมู่ 4 บ้านผาแตน23 มีนาคม 2561
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 3 ข้างบ้านลุงประทีป หมู่ 5 บ้านแม่ทัง23 มีนาคม 2561
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 6 ข้างบ้านลุงตุ้ม หมู่ 5 บ้านแม่ทัง23 มีนาคม 2561
ประกาศราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง เสริมผิวโอเวอร์เลย์ ซอย 7 หมู่ 5 บ้านแม่ทัง23 มีนาคม 2561
ประกาศราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง เสริมผิวโอเวอร์เลย์ ซอย 10 หมู่ 5 บ้านแม่ทัง23 มีนาคม 2561
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 8 เชื่อม ซอย 6 หมู่ 3 บ้านหางดง23 มีนาคม 2561
ประกาศราคากลาง โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ช่วง หมู่ 8 บ้านดอยคำ23 มีนาคม 2561
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหางดง หมู่ที่ 305 มีนาคม 2561
12>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดิอน สขร.
หัวข้อวันที่
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ต.ค.6202 มิถุนายน 2563
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน พ.ย.6202 มิถุนายน 2563
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ธ.ค.6202 มิถุนายน 2563
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ม.ค.6302 มิถุนายน 2563
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ต.ค. - ธ.ค. 60 ปีงบประมาณ 256130 ตุลาคม 2561
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือน ม.ค. -มี.ค. 61 ปีงบประมาณ 256130 ตุลาคม 2561
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เม.ย. - มิ.ย. 61 ปีงบประมาณ 256130 ตุลาคม 2561
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ก.ค. - ก.ย. 61 ปีงบประมาณ 256130 ตุลาคม 2561
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ มี.ค. , ก.ค. , ก.ย. 61 ปีงบประมาณ 2561 (โครงการต่างๆ)30 ตุลาคม 2561
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 256130 ตุลาคม 2561
สรุปจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน (สขร.)31 สิงหาคม 2560
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(แบบ สรข.1)ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 256007 มีนาคม 2560
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(แบบ สรข.1)ประจำเดือนกันยายน 255907 ตุลาคม 2559
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม 2559 (สขร)13 กันยายน 2559
แบบรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง(แบบ สขร.1)ประจำเดือนกรกฏาคม 5908 สิงหาคม 2559
12>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1