วิสัยทัศน์การพัฒนาของ อบต.หางดง "ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีวิถีชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนเข้มแข็ง"
แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
facebookระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรมมสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 16/12/2556
วันนี้
85
เมื่อวานนี้
53
เดือนนี้
1,828
เดือนที่แล้ว
2,140
ปีนี้
16,879
ปีที่แล้ว
18,803
ทั้งหมด
87,330
ไอพี ของคุณ
44.197.197.23

รายงานการประเมินผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลหางดงได้เข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. 2563 ครบทั้ง 3 กระบวนการ ได้แก่

1.การสำรวจความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียภายใน (IIT)

2.การสำรวจความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT)

3.การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)

รายละเอียดปรากฎตามผลการประเมินแนบท้ายนี้


 
16 มิถุนายน 2564