วิสัยทัศน์การพัฒนาของ อบต.หางดง "ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีวิถีชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนเข้มแข็ง"
แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
facebookระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรมมสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 16/12/2556
วันนี้
87
เมื่อวานนี้
53
เดือนนี้
1,828
เดือนที่แล้ว
2,140
ปีนี้
16,879
ปีที่แล้ว
18,803
ทั้งหมด
87,330
ไอพี ของคุณ
44.197.197.23

ขอเชิญตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT)

องค์การบริหารส่วนตำบลหางดงขอเชิญประชาชน หน่วยงาน ภาคธุรกิจที่ได้มีการติดต่อกับทางองค์การบริหารส่วนตำบลหางดง ตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเก็บข้อมูลจากผู้มีส่วนได้เสียภายนอก โดยเป็นการประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอกที่มีต่อองค์การบริหารส่วนตำบลหางดง ใน 3 ตัวชี้วัด ได้แก่ ตัวชี้วัดคุณภาพการดำเนินงาน ตัวชี้วัดประสิทธิภาพการสื่อสาร และตัวชี้วัดการปรับปรุงระบบการทำงาน ตั้งแต่วันนี้ - 31 พ.ค.64 ตาม link หรือ QR Code แนบท้ายนี้ 

https://itas.nacc.go.th/go/iit/shgup2


 
02 เมษายน 2564