วิสัยทัศน์การพัฒนาของ อบต.หางดง "ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีวิถีชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนเข้มแข็ง"
 26 พฤษภาคม 2563

 25 พฤษภาคม 2563

 19 พฤษภาคม 2563

 19 พฤษภาคม 2563

 02 เมษายน 2563

ระหว่างวันที่ 3 - 7 กุมภาพันธ์ 2563

เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหางดง อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่

 03 กุมภาพันธ์ 2563

 24 มกราคม 2563

รายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณ และสถานการณ์คลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ไตรมาส ที่ 1) ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 28 ธันวาคม 2562

 28 มิถุนายน 2562

 28 มิถุนายน 2562

 27 มิถุนายน 2562

 24 มิถุนายน 2562

 24 มิถุนายน 2562

 24 มิถุนายน 2562

 24 มิถุนายน 2562

 24 มิถุนายน 2562

 [1]  2  3  4  5    


องค์การบริหารส่วนตำบลหางดง
333 หมู่ 5 ถนนฮอด-วังลุง ตำบลหางดง อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ 50240
โทรศัพท์ 0-5303-0609
copyright © 2556 www.hangdonghod.go.th