วิสัยทัศน์การพัฒนาของ อบต.หางดง "ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีวิถีชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนเข้มแข็ง"
แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
facebookระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรมมสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 16/12/2556
วันนี้
59
เมื่อวานนี้
62
เดือนนี้
1,783
เดือนที่แล้ว
2,562
ปีนี้
11,839
ปีที่แล้ว
24,426
ทั้งหมด
106,716
ไอพี ของคุณ
100.24.115.215

1
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสั่งจ้างเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ,องค์การบริหารส่วนตำบลหางดง,hangdonghod.go.th

องค์การบริหารส่วนตำบลหางดง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสั่งจ้างเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา

ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครสอบด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 10-20 พฤษภาคม 2565 ในวันและเวลาราชการ ณ สำนักปลัด

องค์การบริหารส่วนตำบลหางดง

03 พฤษภาคม 2565

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ พ.ศ. 2564,องค์การบริหารส่วนตำบลหางดง,hangdonghod.go.th
25 มีนาคม 2565

แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2565,องค์การบริหารส่วนตำบลหางดง,hangdonghod.go.th
21 กุมภาพันธ์ 2565

สื่อความรู้ทางกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม,องค์การบริหารส่วนตำบลหางดง,hangdonghod.go.th

องค์การบริหารส่วนตำบลหางดง ขอประชาสัมพันธ์สื่อความรู้ด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม เพื่อสร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ และสามารถเข้าถึงได้อย่างทั่วถึง โดยสามารถสแกน QR code ผ่านช่องทางออนไลน์นี้

18 กุมภาพันธ์ 2565

ขอเชิญผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อกับหน่วยงานประเมินประสิทธิภาพการดำเนินงานของหน่วยงาน,องค์การบริหารส่วนตำบลหางดง,hangdonghod.go.th

ขอเชิญผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการกับองค์การบริหารส่วนตำบลหางดง ประเมินประสิทธิภาพการดำเนินงานของหน่วยงาน  ตามช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ผ่านช่องทาง QR code หรือ https://itas.nacc.go.th/go/eit/shgup2 ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2565 เป็นต้นไป

17 กุมภาพันธ์ 2565

ประกาศ เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1/2) ประจำปีั 2565,องค์การบริหารส่วนตำบลหางดง,hangdonghod.go.th
01 กุมภาพันธ์ 2565

ประกาศประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีที่ดินและสิ่่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2564,องค์การบริหารส่วนตำบลหางดง,hangdonghod.go.th
07 มกราคม 2565

ประกาศประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ. 2563,องค์การบริหารส่วนตำบลหางดง,hangdonghod.go.th
07 มกราคม 2565

ประกาศ เรื่อง การขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุดและไม่สามารถซ่อมแซมได้ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564,องค์การบริหารส่วนตำบลหางดง,hangdonghod.go.th
07 มกราคม 2565

การประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลหางดง ครั้งที่ 2/2565 วันที่ 23 ธันวาคม 2564 เพื่อพิจารณา อนุมัติโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2565,องค์การบริหารส่วนตำบลหางดง,hangdonghod.go.th
การประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลหางดง ครั้งที่ 2/2565 วันที่ 23 ธันวาคม 2564 เพื่อพิจารณา อนุมัติโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2565
23 ธันวาคม 2564

ประกาศบัญชีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2565,องค์การบริหารส่วนตำบลหางดง,hangdonghod.go.th
30 พฤศจิกายน 2564

บัญชีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2565,องค์การบริหารส่วนตำบลหางดง,hangdonghod.go.th
30 พฤศจิกายน 2564

งบการเงินประจำปีงบประมาณ 2564,องค์การบริหารส่วนตำบลหางดง,hangdonghod.go.th
24 พฤศจิกายน 2564

ประชาสัมพันธ์การยื่นคำร้องขอเพิ่มชื่อ-ถอนชื่อ,องค์การบริหารส่วนตำบลหางดง,hangdonghod.go.th
04 พฤศจิกายน 2564

รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564,องค์การบริหารส่วนตำบลหางดง,hangdonghod.go.th
26 ตุลาคม 2564

12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 7  (103 รายการ)