วิสัยทัศน์การพัฒนาของ อบต.หางดง "ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีวิถีชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนเข้มแข็ง"
 17 กรกฎาคม 2563

 13 กรกฎาคม 2563

 15 มิถุนายน 2563

 08 มิถุนายน 2563

 05 มิถุนายน 2563

 02 มิถุนายน 2563

 26 พฤษภาคม 2563

 25 พฤษภาคม 2563

 19 พฤษภาคม 2563

 19 พฤษภาคม 2563

 02 เมษายน 2563

ระหว่างวันที่ 3 - 7 กุมภาพันธ์ 2563

เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหางดง อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่

 03 กุมภาพันธ์ 2563

 24 มกราคม 2563

รายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณ และสถานการณ์คลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ไตรมาส ที่ 1) ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 28 ธันวาคม 2562

 28 มิถุนายน 2562

 28 มิถุนายน 2562

 [1]  2  3  4  5    


องค์การบริหารส่วนตำบลหางดง
333 หมู่ 5 ถนนฮอด-วังลุง ตำบลหางดง อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ 50240
โทรศัพท์ 0-5303-0609
copyright © 2556 www.hangdonghod.go.th