วิสัยทัศน์การพัฒนาของ อบต.หางดง "ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีวิถีชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนเข้มแข็ง"


    สายตรงท่านนายกฯ

 addnew / เพิ่มข้อความใหม่

หัวข้อตอบ
esrfsefs
  โดย :itg007   2019-01-14 14:13:54
0
ขอเชิญร่วมสมัครอบรมโครงการค่ะ
  โดย :มสธ.ท้องถิ่น  2016-03-10 06:41:06
0
รับพิมพ์วารสารและปักขะทืนล้านนา ปี 2559
  โดย :อนงค์  2015-11-06 02:02:53
0

   [1]


องค์การบริหารส่วนตำบลหางดง
333 หมู่ 5 ถนนฮอด-วังลุง ตำบลหางดง อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ 50240
โทรศัพท์ 0-5303-0609
copyright © 2556 www.hangdonghod.go.th