วิสัยทัศน์การพัฒนาของ อบต.หางดง "ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีวิถีชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนเข้มแข็ง"
แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
facebookระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรมมสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 16/12/2556
วันนี้
41
เมื่อวานนี้
73
เดือนนี้
2,254
เดือนที่แล้ว
2,341
ปีนี้
2,254
ปีที่แล้ว
24,426
ทั้งหมด
97,131
ไอพี ของคุณ
54.204.73.51

นางสาวพักตร์วิมล คำลาเลี้ยง
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม


นางสาวสดาการ บูรณศิลป์
นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ


นางนวลละออ โรจน์ถิรศักดิ์
ครู คศ.2


นางแสงเทียน สิทธิโม่ง
ครู คศ.2


นางสาววารุณี กันทะแก้ว
ครู คศ.1


นางนงคราญ จุมผา
ผู้ดูแลเด็ก ศพด.บ้านโค้งงาม


นางอัมพร อินต๊ะ
ผู้ดูแลเด็ก ศพด.บ้านหางดง


นางศรีสมร ปัญญา
ผู้ดูแลเด็ก ศพด.บ้านผาแตน


นางศรีทร อุ่นยาว
ผู้ดูแลเด็ก ศพด. บ้านหางดง


นางรุ่งนภา วรธนรักษ์
ผู้ดูแลเด็ก ศพด.บ้านดอยคำ