วิสัยทัศน์การพัฒนาของ อบต.หางดง "ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีวิถีชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนเข้มแข็ง"
แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
facebookระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรมมสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 16/12/2556
วันนี้
83
เมื่อวานนี้
61
เดือนนี้
1,292
เดือนที่แล้ว
1,771
ปีนี้
14,542
ปีที่แล้ว
15,075
ทั้งหมด
66,190
ไอพี ของคุณ
3.235.101.141

นางสาวพักตร์วิมล คำลาเลี้ยง
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม


นางสาวสดาการ บูรณศิลป์
นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ


นางสาวอรุณี ฝั้นติ๊บ
ครู คศ.2


นางนวลละออ โรจน์ถิรศักดิ์
ครู คศ.2


นางแสงเทียน สิทธิโม่ง
ครู คศ.2


นางสาววารุณี กันทะแก้ว
ครู คศ.1


นางนงคราญ จุมผา
ผู้ดูแลเด็ก ศพด.บ้านโค้งงาม


นางอัมพร อินต๊ะ
ผู้ดูแลเด็ก ศพด.บ้านหางดง


นางศรีสมร ปัญญา
ผู้ดูแลเด็ก ศพด.บ้านผาแตน


นางศรีทร อุ่นยาว
ผู้ดูแลเด็ก ศพด. บ้านหางดง


นางรุ่งนภา วรธนรักษ์
ผู้ดูแลเด็ก ศพด.บ้านดอยคำ