วิสัยทัศน์การพัฒนาของ อบต.หางดง "ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีวิถีชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนเข้มแข็ง"
แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
facebookระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรมมสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 16/12/2556
วันนี้
87
เมื่อวานนี้
53
เดือนนี้
1,828
เดือนที่แล้ว
2,140
ปีนี้
16,879
ปีที่แล้ว
18,803
ทั้งหมด
87,330
ไอพี ของคุณ
44.197.197.23

นางสาวสุวารินทร์ จอมคำ
ผู้อำนวยการกองคลัง


นางปิยนุช วีระ
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ


นางสาวพัชรินทร์ พิชัยช่วง
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ


นางพิมพรรณ ชัยน้อย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นางสาวภัทราพร ยะโอ๊ะ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้