วิสัยทัศน์การพัฒนาของ อบต.หางดง "ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีวิถีชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนเข้มแข็ง"
แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
facebookระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรมม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 16/12/2556
วันนี้
18
เมื่อวานนี้
49
เดือนนี้
0
เดือนที่แล้ว
2,658
ปีนี้
23,704
ปีที่แล้ว
24,426
ทั้งหมด
118,581
ไอพี ของคุณ
44.200.137.63

นายกวินวิโรจน์ เดชายะรินทร์
ผู้อำนวยการกองคลัง


นางปิยนุช วีระ
นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ


นางสาวเพียงเพ็ญ ขันแจ้
นักวิชาการพัสดุ ชำนาญการ


นางพิมพรรณ ชัยน้อย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นางสาวภัทราพร ยะโอ๊ะ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้