วิสัยทัศน์การพัฒนาของ อบต.หางดง "ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีวิถีชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนเข้มแข็ง"
แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
facebookระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรมมสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 16/12/2556
วันนี้
36
เมื่อวานนี้
49
เดือนนี้
2,134
เดือนที่แล้ว
2,134
ปีนี้
15,384
ปีที่แล้ว
15,075
ทั้งหมด
67,032
ไอพี ของคุณ
100.24.125.162

นายทองดี อินทจักร์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหางดงนายทองดี อินทจักร์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหางดง รักษาราชการแทน
หัวหน้าสำนักงานปลัด


นางรสสุมาริน สีสด
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ


นางสาวรัชดาวัลย์ ปะปานา
นักพัฒนาชุมชน ชำนาญการ


นางสาวชญาดา น้อยอ่ำ
นิติกร ปฏิบัติการ


นางนันทนา บุณยรักษ์
นักจัดการงานทั่วไป