วิสัยทัศน์การพัฒนาของ อบต.หางดง "ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีวิถีชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนเข้มแข็ง"
แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
facebookระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรมมสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 16/12/2556
วันนี้
28
เมื่อวานนี้
107
เดือนนี้
2,431
เดือนที่แล้ว
2,564
ปีนี้
15,051
ปีที่แล้ว
24,426
ทั้งหมด
109,928
ไอพี ของคุณ
18.232.177.219

นายทองดี อินทจักร์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหางดง


ว่าที่พันตรีอนันต์ ชัยสา
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหางดง


นายณัฐวุฒิ บุตรต๊ะ
หัวหน้าสำนักปลัด


นางรสสุมาริน สีสด
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ


นางสาวรัชดาวัลย์ พันธุ์ชาญ
นักพัฒนาชุมชน ชำนาญการ


นางสาวชญาดา น้อยอ่ำ
นิติกร ชำนาญการ


-ว่าง-
นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ


จ.ส.ท.สุวรรณ มูลละ
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ชำนาญงาน


นางนันทนา บุณยรักษ์
นักจัดการงานทั่วไป


นายดำรง โกฎธิ
พนักงานเครื่องสูบน้ำ


นายธวัช ภีระมูล
พนักงานขับรถยนต์


นายปรีชา แก้วมา
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา


นายธีรายุทธ์ ตาคำกว้าง
พนักงานดับเพลิง


นายนพดล กุมาลี
พนักงานขับรถยนต์