วิสัยทัศน์การพัฒนาของ อบต.หางดง "ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีวิถีชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนเข้มแข็ง"
แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
facebookระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรมมสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 16/12/2556
วันนี้
49
เมื่อวานนี้
67
เดือนนี้
0
เดือนที่แล้ว
2,286
ปีนี้
22,085
ปีที่แล้ว
18,803
ทั้งหมด
92,536
ไอพี ของคุณ
34.207.247.69

นายทองดี อินทจักร์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหางดง


ว่าที่พันตรีอนันต์ ชัยสา
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหางดง


ว่าที่พันตรีอนันต์ ชัยสา
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหางดง รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด


นางรสสุมาริน สีสด
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ


นางสาวรัชดาวัลย์ ปะปานา
นักพัฒนาชุมชน ชำนาญการ


นางสาวชญาดา น้อยอ่ำ
นิติกร ปฏิบัติการ


นางนันทนา บุณยรักษ์
นักจัดการงานทั่วไป


นางศิริจันทร์ แดงขาวเขียว
นัักการภารโรง


นายดำรง โกฎธิ
พนักงานเครื่องสูบน้ำ


นายธวัช ภีระมูล
พนักงานขับรถยนต์


นายปรีชา แก้วมา
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา


นายธีรายุทธ์ ตาคำกว้าง
พนักงานดับเพลิง


นายนพดล กุมาลี
พนักงานขับรถยนต์