วิสัยทัศน์การพัฒนาของ อบต.หางดง "ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีวิถีชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนเข้มแข็ง"
แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
facebookระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรมมสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 16/12/2556
วันนี้
29
เมื่อวานนี้
107
เดือนนี้
2,431
เดือนที่แล้ว
2,564
ปีนี้
15,051
ปีที่แล้ว
24,426
ทั้งหมด
109,928
ไอพี ของคุณ
18.232.177.219

ลำดับรายการวันที่
1ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหางดง กำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ.25654 ม.ค. 2565
2เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหางดง สมัยสามัญประจำปี สมัยที่ 3 พ.ศ.25646 ก.ค. 2564
3ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหางดง กำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ.256419 ม.ค. 2564
4ประชาสัมพันธ์การเรียกประชุมสภาสมัยสามัญประจำปี 2564 สมัยที่ 113 ม.ค. 2564
5หลักเกณฑ์และวิธีการสำหรับให้ประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภา11 ม.ค. 2564
6ประชาสัมพันธ์การเปิดประชุมสภาสมัยสามัญประจำปี 2563 สมัยที่ 4 13 พ.ย. 2563
7แบบฟอร์มใบลาการประชุมสภาองค์กรบริหารส่วนตำบลหางดง13 พ.ย. 2563
8ประชาสัมพันธ์การเรียกประชุมสภาสมัยสามัญประจำปี 2563 สมัยที่ 4 28 ต.ค. 2563
9เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหางดง13 ส.ค. 2563
10พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 256214 ก.ค. 2563
11ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหางดง สมัยสามัญประจำปี พ.ศ.256322 พ.ค. 2563
12ประกาศเปิดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.25638 พ.ค. 2563
13เรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 256315 เม.ย. 2563
14ประกาศเปิดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.25633 ม.ค. 2563
15เรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่1 ประจำปี พ.ศ. 25636 ธ.ค. 2562
16ประกาศเปิดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4ประจำปี พ.ศ.25624 ต.ค. 2562
17เรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 256217 ก.ย. 2562
18ประกาศเปิดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.25626 ส.ค. 2562
19เรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 256218 ก.ค. 2562
20ประกาศเปิดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 25624 มิ.ย. 2562

12  >> >|