วิสัยทัศน์การพัฒนาของ อบต.หางดง "ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีวิถีชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนเข้มแข็ง"
แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
facebookระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรมมสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 16/12/2556
วันนี้
85
เมื่อวานนี้
61
เดือนนี้
1,292
เดือนที่แล้ว
1,771
ปีนี้
14,542
ปีที่แล้ว
15,075
ทั้งหมด
66,190
ไอพี ของคุณ
3.235.101.141

ลำดับรายการวันที่
1เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหางดง13 ส.ค. 2563
2พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 256214 ก.ค. 2563
3ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหางดง สมัยสามัญประจำปี พ.ศ.256322 พ.ค. 2563
4ประกาศเปิดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.25638 พ.ค. 2563
5เรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 256315 เม.ย. 2563
6ประกาศเปิดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.25633 ม.ค. 2563
7เรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่1 ประจำปี พ.ศ. 25636 ธ.ค. 2562
8ประกาศเปิดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4ประจำปี พ.ศ.25624 ต.ค. 2562
9เรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 256217 ก.ย. 2562
10ประกาศเปิดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.25626 ส.ค. 2562
11เรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 256218 ก.ค. 2562
12ประกาศเปิดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 25624 มิ.ย. 2562
13เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหางดง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 256217 พ.ค. 2562
14ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหางดง สมัยสามัญประจำปี พ.ศ.256221 ม.ค. 2562
15ประกาศเปิดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 25624 ม.ค. 2562
16เรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 256219 ธ.ค. 2561
17ระเบียบการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 255426 ต.ค. 2561
18พรบ.สภาตำบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ. 255226 ต.ค. 2561
19ประกาศเปลี่ยนแปลงสมัยประชุมสภา อบต.หางดง สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 256110 ก.ย. 2561

1