วิสัยทัศน์การพัฒนาของ อบต.หางดง "ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีวิถีชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนเข้มแข็ง"
แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
facebookระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรมมสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 16/12/2556
วันนี้
19
เมื่อวานนี้
27
เดือนนี้
340
เดือนที่แล้ว
1,705
ปีนี้
3,627
ปีที่แล้ว
18,803
ทั้งหมด
74,078
ไอพี ของคุณ
44.192.112.123

ลำดับรายการวันที่
1ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหางดง กำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ.256419 ม.ค. 2564
2ประชาสัมพันธ์การเรียกประชุมสภาสมัยสามัญประจำปี 2564 สมัยที่ 113 ม.ค. 2564
3หลักเกณฑ์และวิธีการสำหรับให้ประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภา11 ม.ค. 2564
4แบบฟอร์มใบลาการประชุมสภาองค์กรบริหารส่วนตำบลหางดง13 พ.ย. 2563
5ประชาสัมพันธ์การเปิดประชุมสภาสมัยสามัญประจำปี 2563 สมัยที่ 4 13 พ.ย. 2563
6ประชาสัมพันธ์การเรียกประชุมสภาสมัยสามัญประจำปี 2563 สมัยที่ 4 28 ต.ค. 2563
7เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหางดง13 ส.ค. 2563
8พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 256214 ก.ค. 2563
9ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหางดง สมัยสามัญประจำปี พ.ศ.256322 พ.ค. 2563
10ประกาศเปิดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.25638 พ.ค. 2563
11เรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 256315 เม.ย. 2563
12ประกาศเปิดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.25633 ม.ค. 2563
13เรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่1 ประจำปี พ.ศ. 25636 ธ.ค. 2562
14ประกาศเปิดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4ประจำปี พ.ศ.25624 ต.ค. 2562
15เรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 256217 ก.ย. 2562
16ประกาศเปิดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.25626 ส.ค. 2562
17เรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 256218 ก.ค. 2562
18ประกาศเปิดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 25624 มิ.ย. 2562
19เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหางดง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 256217 พ.ค. 2562
20ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหางดง สมัยสามัญประจำปี พ.ศ.256221 ม.ค. 2562

12  >> >|