วิสัยทัศน์การพัฒนาของ อบต.หางดง "ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีวิถีชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนเข้มแข็ง"
แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
facebookระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรมมสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 16/12/2556
วันนี้
83
เมื่อวานนี้
61
เดือนนี้
1,292
เดือนที่แล้ว
1,771
ปีนี้
14,542
ปีที่แล้ว
15,075
ทั้งหมด
66,190
ไอพี ของคุณ
3.235.101.141

ลำดับรายการวันที่
1มอบหมายให้พนักงานส่วนตำบลหางดงเป็นนายทะเบียนพาณิชย์และพนักงานเจ้าหน้าที่ 10 ก.ค. 2563
2มอบหมายให้พนักงานส่วนตำบลหางดงเป็นนายทะเบียนพาณิชย์และพนักงานเจ้าหน้าที่ 10 ก.ค. 2563
3มอบหมายให้พนักงานส่วนตำบลหางดงเป็นนายทะเบียนพาณิชย์และพนักงานเจ้าหน้าที่ 10 ก.ค. 2563
4ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหางดง เรื่อง การแสดงเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโป7 เม.ย. 2563
5ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหางดง เรื่อง การมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทน3 ม.ค. 2559
6ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามผลและประเมิลผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหางดง19 ก.พ. 2558
7ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหางดง19 ก.พ. 2558
8ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหางดง19 ก.พ. 2558
9ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนอัตรากำลังพนักงานส่วนตำบบล 3 ปี (2557-2558)19 ก.พ. 2558
10ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 255819 ก.พ. 2558

1