วิสัยทัศน์การพัฒนาของ อบต.หางดง "ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีวิถีชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนเข้มแข็ง"
แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
facebookระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรมมสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 16/12/2556
วันนี้
21
เมื่อวานนี้
107
เดือนนี้
2,431
เดือนที่แล้ว
2,564
ปีนี้
15,051
ปีที่แล้ว
24,426
ทั้งหมด
109,928
ไอพี ของคุณ
18.232.177.219

ลำดับรายการวันที่
1นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)8 มี.ค. 2565
2แต่งจั้งเจ้าพนักงานสาธารณสุขตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข7 ก.ค. 2564
3แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน ผู้อำนายการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม30 มิ.ย. 2564
4มอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล30 พ.ย. 2563
5รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256313 พ.ย. 2563
6แต่งตัั้งผู้รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหางดง30 ต.ค. 2563
7การมอบหมายให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหางดงและรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหางดง ปฏิบัติงานในกองและงานต่างๆ30 ต.ค. 2563
8แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน ผู้อำนายการกองคลัง30 ต.ค. 2563
9แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน ผู้อำนายการกองช่าง30 ต.ค. 2563
10ประกาศหลักเกณฑ์การประเมินพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างประจำ งบ 6430 ก.ย. 2563
11หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้าง งบ6430 ก.ย. 2563
12มอบหมายให้พนักงานส่วนตำบลหางดงเป็นนายทะเบียนพาณิชย์และพนักงานเจ้าหน้าที่ 10 ก.ค. 2563
13มอบหมายให้พนักงานส่วนตำบลหางดงเป็นนายทะเบียนพาณิชย์และพนักงานเจ้าหน้าที่ 10 ก.ค. 2563
14มอบหมายให้พนักงานส่วนตำบลหางดงเป็นนายทะเบียนพาณิชย์และพนักงานเจ้าหน้าที่ 10 ก.ค. 2563
15ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหางดง เรื่อง การแสดงเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโป7 เม.ย. 2563
16ประกาศหลักเกณฑ์การประเมินพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างประจำ งบ 6330 ก.ย. 2562
17หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้าง งบ6330 ก.ย. 2562
18ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหางดง เรื่อง การมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทน3 ม.ค. 2559
19ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 255819 ก.พ. 2558
20ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนอัตรากำลังพนักงานส่วนตำบบล 3 ปี (2557-2558)19 ก.พ. 2558

12  >> >|