วิสัยทัศน์การพัฒนาของ อบต.หางดง "ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีวิถีชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนเข้มแข็ง"
แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
facebookระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรมมสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 16/12/2556
วันนี้
40
เมื่อวานนี้
180
เดือนนี้
1,598
เดือนที่แล้ว
2,283
ปีนี้
18,932
ปีที่แล้ว
18,803
ทั้งหมด
89,383
ไอพี ของคุณ
3.236.51.151

ลำดับรายการวันที่
1ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั้น7 เม.ย. 2564
2มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจเพื่อป้องกันการทุจริต7 เม.ย. 2564
3มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต7 เม.ย. 2564
4การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน7 เม.ย. 2564

1