วิสัยทัศน์การพัฒนาของ อบต.หางดง "ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีวิถีชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนเข้มแข็ง"
แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
facebookระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรมมสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 16/12/2556
วันนี้
51
เมื่อวานนี้
70
เดือนนี้
910
เดือนที่แล้ว
1,822
ปีนี้
6,019
ปีที่แล้ว
18,803
ทั้งหมด
76,470
ไอพี ของคุณ
100.25.42.117

ลำดับรายการวันที่
1การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน7 เม.ย. 2564
2มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต7 เม.ย. 2564
3มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจเพื่อป้องกันการทุจริต7 เม.ย. 2564
4ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั้น7 เม.ย. 2564

1