วิสัยทัศน์การพัฒนาของ อบต.หางดง "ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีวิถีชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนเข้มแข็ง"
แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
facebookระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรมมสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 16/12/2556
วันนี้
58
เมื่อวานนี้
62
เดือนนี้
1,783
เดือนที่แล้ว
2,562
ปีนี้
11,839
ปีที่แล้ว
24,426
ทั้งหมด
106,716
ไอพี ของคุณ
100.24.115.215

ลำดับรายการวันที่
1เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น8 มี.ค. 2565
2การแสดงเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของผู้บริหาร8 มี.ค. 2565
3ประกาศประมวลจริยธรรมของข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง8 มี.ค. 2565
4ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั้น7 เม.ย. 2564
5มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจเพื่อป้องกันการทุจริต7 เม.ย. 2564
6มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต7 เม.ย. 2564
7การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน7 เม.ย. 2564

1