วิสัยทัศน์การพัฒนาของ อบต.หางดง "ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีวิถีชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนเข้มแข็ง"
แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
facebookระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรมมสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 16/12/2556
วันนี้
33
เมื่อวานนี้
27
เดือนนี้
340
เดือนที่แล้ว
1,705
ปีนี้
3,627
ปีที่แล้ว
18,803
ทั้งหมด
74,078
ไอพี ของคุณ
3.237.178.91

ลำดับรายการวันที่
1คู่มือปฏิบัติงานควบคุมกิจการอันตรายต่อสุขภาพ8 ก.พ. 2564
2คู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษี8 ก.พ. 2564
3คู่มือการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง8 ก.พ. 2564
4คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี8 ก.พ. 2564
5คู่มือการปฏิบัติงานพัสดุ8 ก.พ. 2564
6คู่มือการปฏิบัติงานสารบรรณ8 ก.พ. 2564
7คู่มือการจัดทำแผนการดำเนินงาน8 ก.พ. 2564
8คู่มือการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น8 ก.พ. 2564
9มาตรฐานการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น8 ก.พ. 2564
10คู่มือการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด27 พ.ย. 2563

1