วิสัยทัศน์การพัฒนาของ อบต.หางดง "ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีวิถีชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนเข้มแข็ง"
แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
facebookระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรมมสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 16/12/2556
วันนี้
14
เมื่อวานนี้
33
เดือนนี้
209
เดือนที่แล้ว
1,705
ปีนี้
3,496
ปีที่แล้ว
18,803
ทั้งหมด
73,947
ไอพี ของคุณ
3.237.97.64

ลำดับรายการวันที่
1รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน27 พ.ค. 2563
2รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี27 พ.ค. 2563
3การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 256326 พ.ค. 2563
4ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ26 พ.ค. 2563
5การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต24 มิ.ย. 2562
6การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี24 มิ.ย. 2562
7รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี24 มิ.ย. 2562
8รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน24 มิ.ย. 2562
9แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต 4 ปี16 มิ.ย. 2560

1