วิสัยทัศน์การพัฒนาของ อบต.หางดง "ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีวิถีชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนเข้มแข็ง"
แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
facebookระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรมมสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 16/12/2556
วันนี้
41
เมื่อวานนี้
63
เดือนนี้
1,497
เดือนที่แล้ว
1,771
ปีนี้
14,747
ปีที่แล้ว
15,075
ทั้งหมด
66,395
ไอพี ของคุณ
3.237.186.116

ลำดับรายการวันที่
1รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน27 พ.ค. 2563
2รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี27 พ.ค. 2563
3การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 256326 พ.ค. 2563
4ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ26 พ.ค. 2563
5การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต24 มิ.ย. 2562
6การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี24 มิ.ย. 2562
7รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี24 มิ.ย. 2562
8รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน24 มิ.ย. 2562
9แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต 4 ปี16 มิ.ย. 2560

1