วิสัยทัศน์การพัฒนาของ อบต.หางดง "ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีวิถีชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนเข้มแข็ง"
แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
facebookระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรมมสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 16/12/2556
วันนี้
121
เมื่อวานนี้
128
เดือนนี้
1,066
เดือนที่แล้ว
2,637
ปีนี้
18,972
ปีที่แล้ว
24,426
ทั้งหมด
113,849
ไอพี ของคุณ
44.200.175.255

ลำดับรายการวันที่
1แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส ขององค์การบริหารส่วนตำบลหางดง (พ.ศ. 2566 - 2570)23 มิ.ย. 2565
2แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 256531 ม.ค. 2565
3แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต(เพิ่มเติม) ประจำปี พ.ศ. 256530 ส.ค. 2564
4รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี27 พ.ค. 2563
5รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน27 พ.ค. 2563
6ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ26 พ.ค. 2563
7การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 256326 พ.ค. 2563
8รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน24 มิ.ย. 2562
9รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี24 มิ.ย. 2562
10การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี24 มิ.ย. 2562
11การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต24 มิ.ย. 2562
12แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต 4 ปี16 มิ.ย. 2560

1