วิสัยทัศน์การพัฒนาของ อบต.หางดง "ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีวิถีชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนเข้มแข็ง"
แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
facebookระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรมมสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 16/12/2556
วันนี้
33
เมื่อวานนี้
27
เดือนนี้
340
เดือนที่แล้ว
1,705
ปีนี้
3,627
ปีที่แล้ว
18,803
ทั้งหมด
74,078
ไอพี ของคุณ
3.237.178.91

ลำดับรายการวันที่
1การตั้งงบประมาณรายจ่ายหมวดเงินอุดหนุนของ อปท.เพื่อสนับสนุนวัด ลว.29 เมษายน 255910 ส.ค. 2559
2การจัดฝึกอบรม สัมมนา และศึกษาดูงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลว.28 เมษายน 255910 ส.ค. 2559
3ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน ลว.28 มิถุนายน 255910 ส.ค. 2559

1