วิสัยทัศน์การพัฒนาของ อบต.หางดง "ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีวิถีชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนเข้มแข็ง"
แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
facebookระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรมมสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 16/12/2556
วันนี้
36
เมื่อวานนี้
49
เดือนนี้
2,134
เดือนที่แล้ว
2,134
ปีนี้
15,384
ปีที่แล้ว
15,075
ทั้งหมด
67,032
ไอพี ของคุณ
100.24.125.162

ลำดับรายการวันที่
1การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2556 26 ต.ค. 2561
2การประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภทการแต่งผม26 ต.ค. 2561
3การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์26 ต.ค. 2561
4สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร26 ต.ค. 2561
5การควบคุมควันไฟและฝุ่นละอองจากการเผา พ.ศ. ๒๕๕๑26 ต.ค. 2561
6การเรียกเก็บค่าตอบแทนเป็นรายปีจากผู้รับอนุญาตตามมาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน 26 ต.ค. 2561
7การลดหย่อนภาษีบำรุงท้องที่26 ต.ค. 2561
8กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ26 ต.ค. 2561

1