วิสัยทัศน์การพัฒนาของ อบต.หางดง "ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีวิถีชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนเข้มแข็ง"
แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
facebookระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรมมสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 16/12/2556
วันนี้
36
เมื่อวานนี้
53
เดือนนี้
262
เดือนที่แล้ว
1,705
ปีนี้
3,549
ปีที่แล้ว
18,803
ทั้งหมด
74,000
ไอพี ของคุณ
3.235.11.178

ลำดับรายการวันที่
1ทดสอบ2 พ.ย. 2563
2การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2556 26 ต.ค. 2561
3การประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภทการแต่งผม26 ต.ค. 2561
4การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์26 ต.ค. 2561
5สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร26 ต.ค. 2561
6การควบคุมควันไฟและฝุ่นละอองจากการเผา พ.ศ. ๒๕๕๑26 ต.ค. 2561
7การเรียกเก็บค่าตอบแทนเป็นรายปีจากผู้รับอนุญาตตามมาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน 26 ต.ค. 2561
8การลดหย่อนภาษีบำรุงท้องที่26 ต.ค. 2561
9กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ26 ต.ค. 2561

1