วิสัยทัศน์การพัฒนาของ อบต.หางดง "ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีวิถีชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนเข้มแข็ง"
แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
facebookระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรมมสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 16/12/2556
วันนี้
32
เมื่อวานนี้
49
เดือนนี้
2,134
เดือนที่แล้ว
2,134
ปีนี้
15,384
ปีที่แล้ว
15,075
ทั้งหมด
67,032
ไอพี ของคุณ
100.24.125.162
นายทองดี อินทจักร์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหางดง

ว่าที่ พันตรี อนันต์ ชัยสา
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหางดง


นายทองดี อินทจักร์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหางดง
รักษาราชการแทน
หัวหน้าสำนักปลัด
ว่าที่พันตรี อนันต์ ชัยสา
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหางดง
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

นายมานิต กันธิยะ
ผู้อำนวยการกองช่าง
นางสาวภัควิภา คำลาเลี้ยง
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม