วิสัยทัศน์การพัฒนาของ อบต.หางดง "ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีวิถีชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนเข้มแข็ง"
แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
facebookระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรมมสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 16/12/2556
วันนี้
33
เมื่อวานนี้
27
เดือนนี้
340
เดือนที่แล้ว
1,705
ปีนี้
3,627
ปีที่แล้ว
18,803
ทั้งหมด
74,078
ไอพี ของคุณ
3.237.178.91
นายทองดี อินทจักร์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหางดง

ว่าที่ พันตรี อนันต์ ชัยสา
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหางดง


นายทองดี อินทจักร์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหางดง
รักษาราชการแทน
หัวหน้าสำนักปลัด
ว่าที่พันตรี อนันต์ ชัยสา
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหางดง
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

นายมานิต กันธิยะ
ผู้อำนวยการกองช่าง
นางสาวภัควิภา คำลาเลี้ยง
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม