วิสัยทัศน์การพัฒนาของ อบต.หางดง "ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีวิถีชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนเข้มแข็ง"
แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
facebookระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรมมสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 16/12/2556
วันนี้
13
เมื่อวานนี้
33
เดือนนี้
209
เดือนที่แล้ว
1,705
ปีนี้
3,496
ปีที่แล้ว
18,803
ทั้งหมด
73,947
ไอพี ของคุณ
3.237.97.64
นายมานพ ธรรมโชติ
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหางดง

นายปฐม หล้าพระบาง
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหางดง

นายทองดี อินทจักร์
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหางดง

นายสุภาพ อินตา
สมาชิกสภาชั่วคราว


นายแสวง อุดม
สมาชิกสภาชั่วคราว


นายสมเกียรติ์ มณีผ่อง
สมาชิกสภาชั่วคราว


นายมงคล แก้วกลางเมือง
สมาชิกสภาขั่วคราว


นางภาทิวรรณ อุดมศรี
สมาชิกสภาชั่วคราว


นายเสรี เหล่าพรมหมณ์
สมาชิกสภาชั่วคราว


นายอดุลย์ ปัญญา
สมาชิกสภาชั่วคราว


นายอารีย์ พวงกิ่งแก้ว
สมาชิกสภาชั่วคราว