วิสัยทัศน์การพัฒนาของ อบต.หางดง "ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีวิถีชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนเข้มแข็ง"
แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
facebookระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรมมสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 16/12/2556
วันนี้
56
เมื่อวานนี้
62
เดือนนี้
1,783
เดือนที่แล้ว
2,562
ปีนี้
11,839
ปีที่แล้ว
24,426
ทั้งหมด
106,716
ไอพี ของคุณ
100.24.115.215
นายศรีวรรณ ยะโอ๊ะ
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหางดง
(สมาชิกสภา หมู่ที่ 5)


นายสมพล ปอกอ้าย
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหางดง
(สมาชิกสภา หมู่ที่ 7)


นายทองดี อินทจักร์
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหางดง


นางอนงพรรณ ลงจญ
สมาชิกสภา อบต.หางดง หมู่ที่ 1


นายธีระวัฒน์ ขุนสม
สมาชิกสภา อบต.หางดง หมู่ที่ 3


นายณัฐดนัย ทนุโวหาร
สมาชิกสภา อบต.หางดง หมู่ที่ 4


นายลี เลาว้าง
สมาชิกสภา อบต.หางดง หมู่ทึ่ 8


นายจิรบูรณ์ สุทธิน่าน
สมาชิกสภา อบต.หางดง หมู่ที่ 11