วิสัยทัศน์การพัฒนาของ อบต.หางดง "ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีวิถีชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนเข้มแข็ง"
แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
facebookระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรมมสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 16/12/2556
วันนี้
77
เมื่อวานนี้
53
เดือนนี้
1,828
เดือนที่แล้ว
2,140
ปีนี้
16,879
ปีที่แล้ว
18,803
ทั้งหมด
87,330
ไอพี ของคุณ
44.197.197.23

การจัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน

ทางองค์การบริหารส่วนตำบลหางดงได้ขอความร่วมมือผู้ใหญ่บ้านและกำนัน ดำเนินการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อร่วมแสดงความคิดเห็น จัดลำดับความสำคัญและเห็นชอบโครงการพัฒนา เพื่อนำเข้าที่ประชุมประชาคมท้องถิ่น(ประชาคมระดับตำบล)พิจารณาเห็นชอบบรรจุโครงการเข้าแผนพัฒนาต่อไป โดยมีเป้าหมายคือประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลหางดงทั้ง 7 หมู่บ้าน


 
19 เมษายน 2564


ไฟล์เอกสาร PDFไฟล์เอกสาร PDFไฟล์เอกสาร PDFไฟล์เอกสาร PDFไฟล์เอกสาร PDFไฟล์เอกสาร PDFไฟล์เอกสาร PDF