วิสัยทัศน์การพัฒนาของ อบต.หางดง "ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีวิถีชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนเข้มแข็ง"
แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
facebookระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรมมสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 16/12/2556
วันนี้
48
เมื่อวานนี้
70
เดือนนี้
910
เดือนที่แล้ว
1,822
ปีนี้
6,019
ปีที่แล้ว
18,803
ทั้งหมด
76,470
ไอพี ของคุณ
100.25.42.117

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ.2564

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหางดง เล็งเห็นถึงความสำคัญของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส เพื่อให้การดำเนินงานภายในหน่วยงานเป็นไปอย่างถูกต้องและสามารถตรวจสอบได้ จึงมีการส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2564 ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่


 
02 เมษายน 2564