วิสัยทัศน์การพัฒนาของ อบต.หางดง "ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีวิถีชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนเข้มแข็ง"
แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
facebookระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรมมสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 16/12/2556
วันนี้
39
เมื่อวานนี้
49
เดือนนี้
2,134
เดือนที่แล้ว
2,134
ปีนี้
15,384
ปีที่แล้ว
15,075
ทั้งหมด
67,032
ไอพี ของคุณ
100.24.125.162โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใส ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลหางดงได้จัดโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2562 เพื่อส่ฃเสริมคุณธรรม จริยธรรม และหลักธรรมทางพระรพุทธศาสนา ให้ผู้เข้ารับการอบรมมีการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการทำงานให้มีคุณลักษณะเป็นข้าราชการยุคใหม่ที่มีคุณธรรม จริยธรรม และเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีส่วนร่วมต่อต้านการทุจริตและประฑฤติมิชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น


 
09 กรกฎาคม 2563