วิสัยทัศน์การพัฒนาของ อบต.หางดง "ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีวิถีชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนเข้มแข็ง"

กิจกรรมอำเภอยิ้ม เคลื่อนที่ ประจำปี 2562

  องค์การบริหารส่วนตำบลหางดง นำโดย นางอ้อมนภา  ใจจันทร์  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหางดง นำนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุ อบต.หางดง เข้าร่วมกิจกรรม อำเภอยิ้มเคลื่อนที่  ประจำปี 2562  ณ วัดบ้านผาแตน  ตำบลหางดง อำเภอฮอด  จังหวัดเชียงใหม่


 
22 สิงหาคม 2562


องค์การบริหารส่วนตำบลหางดง
333 หมู่ 5 ถนนฮอด-วังลุง ตำบลหางดง อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ 50240
โทรศัพท์ 0-5303-0609
copyright © 2556 www.hangdonghod.go.th