วิสัยทัศน์การพัฒนาของ อบต.หางดง "ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีวิถีชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนเข้มแข็ง"

กิจกรรมจิตอาสา 12 สิงหาคม 2562

 คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ อบต.หางดง เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสวนสาธารณะ เนื่องในโอกาศวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562  ณ อ่างเก็บน้ำหนองหลวง  บ้านทุ่งโป่ง  หมู่ที่  4 ตำบลบ้านตาล  อำเภอออด จังหวัดเชียงใหม่


 
12 สิงหาคม 2562


องค์การบริหารส่วนตำบลหางดง
333 หมู่ 5 ถนนฮอด-วังลุง ตำบลหางดง อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ 50240
โทรศัพท์ 0-5303-0609
copyright © 2556 www.hangdonghod.go.th