วิสัยทัศน์การพัฒนาของ อบต.หางดง "ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีวิถีชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนเข้มแข็ง"

กิจกรรมปลูกต้นไม้ ประจำปี 2562 (17 พฤษภาคม 2562)

องค์การบริหารส่วนตำบลหางดง  ได้จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้แห่งชาติ  ประจำปี พ.ศ.2562 โดยจัดกิจกรรมเมื่อวันที่  17 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา


 
11 มิถุนายน 2562


องค์การบริหารส่วนตำบลหางดง
333 หมู่ 5 ถนนฮอด-วังลุง ตำบลหางดง อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ 50240
โทรศัพท์ 0-5303-0609
copyright © 2556 www.hangdonghod.go.th