วิสัยทัศน์การพัฒนาของ อบต.หางดง "ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีวิถีชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนเข้มแข็ง"
แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
facebookระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรมมสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 16/12/2556
วันนี้
45
เมื่อวานนี้
67
เดือนนี้
0
เดือนที่แล้ว
2,286
ปีนี้
22,085
ปีที่แล้ว
18,803
ทั้งหมด
92,536
ไอพี ของคุณ
34.207.247.69

1
กิจกรรมรณรงค์โค้งสุดท้ายการเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต.และนายก อบต.หางดง (Big day),องค์การบริหารส่วนตำบลหางดง,hangdonghod.go.th
วันพุธ ที่ 24 พ.ย. 2564 อบต.หางดง อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ จัดกิจกรรมรณรงค์โค้งสุดท้ายการเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต.และนายก อบต.หางดง (Big day)
24 พฤศจิกายน 2564

จัดอบรมกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง สมาชิกสภา อบต.และ นายก อบต. รุ่นที่ 2,องค์การบริหารส่วนตำบลหางดง,hangdonghod.go.th

จัดอบรมกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง
สมาชิกสภา อบต.และ นายก อบต. รุ่นที่ 2
จำนวน 5 หน่วย คือ
หมู่ที่ 5 จำนวน 2 หน่วย
หมู่ที่ 7 จำนวน 2 หน่วย
หมู่ที่ 11 จำนวน 1 หน่วย
ภาคเช้าทฤษฎี ภาคบ่ายฝึกปฎิบัติ

19 พฤศจิกายน 2564

จัดอบรมกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง สมาชิกสภา อบต.และ นายก อบต. รุ่นที่ 1,องค์การบริหารส่วนตำบลหางดง,hangdonghod.go.th

จัดอบรมกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง
สมาชิกสภา อบต.และ นายก อบต. รุ่นที่ 1
จำนวน 5 หน่วย คือ
หมู่ที่ 1 จำนวน 1 หน่วย
หมู่ที่ 3 จำนวน 2 หน่วย
หมู่ที่ 4 จำนวน 1 หน่วย
หมู่ที่ 8 จำหน่วย 1 หน่วย
ภาคเช้าทฤษฎี ภาคบ่ายฝึกปฎิบัติ
ณ วัดอินทาราม (แม่ทัง) ต.หางดง อ.ฮอด จ.เชียงใหม่

18 พฤศจิกายน 2564

 ผู้ตรวจการเลือกตั้งจังหวัดเชียงใหม่ และผู้ช่วยฯ เข้าตรวจเยี่ยมศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลหางดง,องค์การบริหารส่วนตำบลหางดง,hangdonghod.go.th

10 พฤศจิกายน 2564
คุณสมคิด กันทะใจ ผู้ตรวจการเลือกตั้งจังหวัดเชียงใหม่ และผู้ช่วยฯ เข้าตรวจเยี่ยมศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลหางดง พร้อมสอบถามเกี่ยวกับการเตรียมการ
จัดการเลือกตั้งฯ

10 พฤศจิกายน 2564

เยี่ยมศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลหางดง,องค์การบริหารส่วนตำบลหางดง,hangdonghod.go.th
9 พฤศจิกายน 2564 คุณสมคิด กันทะใจ ผู้ตรวจการเลือกตั้งจังหวัดเชียงใหม่ และผู้ช่วยฯ เข้าตรวจเยี่ยมศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลหางดง พร้อมสอบถามเกี่ยวกับการเตรียมการ จัดการเลือกตั้งฯ
09 พฤศจิกายน 2564

ตรวจเยื่ยมและให้คำแนะนำ แนวทางต่างๆ เกี่ยวกับ การเลือกตั้งให้กับ  ผอ.กกต. และ คณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำ อบต.หางดง  อ.ฮอด จ.เชียงใหม่,องค์การบริหารส่วนตำบลหางดง,hangdonghod.go.th
3 พฤศจิกายน 2564 คุณเสรี สระปัญญา ผู้ตรวจการเลือกตั้งฯ พร้อมผู้ติดตามได้เดินทางเข้ามาตรวจเยื่ยมและให้คำแนะนำ แนวทางต่างๆ เกี่ยวกับ การเลือกตั้งให้กับ ผอ.กกต. และ คณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำ อบต.หางดง อ.ฮอด จ.เชียงใหม่
03 พฤศจิกายน 2564

ตรวจเยี่ยมและให้คำแนะนำศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลหางดง อ.ฮอด จ.เชียงใหม่,องค์การบริหารส่วนตำบลหางดง,hangdonghod.go.th
วันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 เวลา 15.05 น. ผู้ตรวจการเลือกตั้งฯ นางสาวเรณู ประสิทธิกุล พร้อมผู้ติดตาม ได้เข้าตรวจเยี่ยมและให้คำแนะนำศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลหางดง อ.ฮอด จ.เชียงใหม่
02 พฤศจิกายน 2564

ตรวจเยี่ยมและแนะนำเกี่ยวกับการเลือกตั้ง ส.อบต.และนายก อบต.ในพื้นที่อำเภอฮอด,องค์การบริหารส่วนตำบลหางดง,hangdonghod.go.th
วันที่ 1 พย.2564 เวลา 12.40 น. พลตรี ต่อคุณ ภักดีชนกผู้ตรวจการเลือกตั้ง จ.เชียงใหม่ และคณะ ได้มาตรวจเยี่ยมและแนะนำเกี่ยวกับการเลือกตั้ง ส.อบต.และนายก อบต.ในพื้นที่อำเภอฮอด การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
01 พฤศจิกายน 2564

คุณไพโรจน์  แสงภู่วงษ์   ผู้ตรวจการเลือกตั้ง ประจำจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมผู้ติดตามเข้า ตรวจเยี่ยม และให้คำแนะนำ ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง ประจำ อบต.หางดง,องค์การบริหารส่วนตำบลหางดง,hangdonghod.go.th
1 พฤศจิกายน 2564 คุณไพโรจน์ แสงภู่วงษ์ ผู้ตรวจการเลือกตั้ง ประจำจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมผู้ติดตามเข้า ตรวจเยี่ยม และให้คำแนะนำ ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง ประจำ อบต.หางดง
01 พฤศจิกายน 2564

ประชุมสภาสมัยสามัญประจำปี ประจำปี 2564 สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1,องค์การบริหารส่วนตำบลหางดง,hangdonghod.go.th
11 พฤษภาคม 2564

ปลูกต้นไม้เนื่องในวันพืชมงคล ,องค์การบริหารส่วนตำบลหางดง,hangdonghod.go.th

องค์การบริหารส่วนตำบลหางดง นำโดยคณะผู้บริหารและสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหางดง ร่วมใจกันปลูกต้นไม้เนื่องในโอกาสวันพืชมงคล

11 พฤษภาคม 2564

มอบหน้ากากอนามัยให้เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติเวรด่าน/จุดตรวจป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่ตำบลหางดง,องค์การบริหารส่วนตำบลหางดง,hangdonghod.go.th

องค์การบริหารส่วนตำบลหางดง นำโดย นางสาวอ้อมนภา ยะโอ๊ะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหางดง ดำเนินการมอบหน้ากากอนามัย เจลล้างมือแอลกอฮอล์ให้แก่เจ้าหน้าที่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านที่ปฏิบัติงานตั้งด่าน/จุดตรวจเพื่อป้องกันโรคไวรัสติดเชื้อโคโรนา2019 ในพื้นที่ตำบลหางดง 

27 เมษายน 2564

การจัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน,องค์การบริหารส่วนตำบลหางดง,hangdonghod.go.th

ทางองค์การบริหารส่วนตำบลหางดงได้ขอความร่วมมือผู้ใหญ่บ้านและกำนัน ดำเนินการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อร่วมแสดงความคิดเห็น จัดลำดับความสำคัญและเห็นชอบโครงการพัฒนา เพื่อนำเข้าที่ประชุมประชาคมท้องถิ่น(ประชาคมระดับตำบล)พิจารณาเห็นชอบบรรจุโครงการเข้าแผนพัฒนาต่อไป โดยมีเป้าหมายคือประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลหางดงทั้ง 7 หมู่บ้าน

19 เมษายน 2564

พิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมวงศ์,องค์การบริหารส่วนตำบลหางดง,hangdonghod.go.th
06 เมษายน 2564

การประชุมรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์,องค์การบริหารส่วนตำบลหางดง,hangdonghod.go.th

องค์การบริหารส่วนตำบลหางดง เชิญคณะกรรมการประปาหมู่บ้าน หมู่ 7 บ้านโค้งงาม และกลุ่มผู้ใช้น้ำ หมู่ 3 บ้านหางดง ประชุมรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุม อบต.หางดง

02 เมษายน 2564

12345>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 5  (72 รายการ)