วิสัยทัศน์การพัฒนาของ อบต.หางดง "ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีวิถีชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนเข้มแข็ง"
แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
facebookระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรมมสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 16/12/2556
วันนี้
33
เมื่อวานนี้
27
เดือนนี้
340
เดือนที่แล้ว
1,705
ปีนี้
3,627
ปีที่แล้ว
18,803
ทั้งหมด
74,078
ไอพี ของคุณ
3.237.178.91กิจกรรม Kick off รณรงค์การแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน,องค์การบริหารส่วนตำบลหางดง,hangdonghod.go.th

องค์การบริหารส่วนตำบลหางดง ได้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการดำเนินการเตรียมความพร้อมไฟป่า หมอกควัน ในบทบาทฝ่ายปกครอง อำเภอฮอด (Kick Off) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

25 กุมภาพันธ์ 2564

เข้าเยี่ยมดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น,องค์การบริหารส่วนตำบลหางดง,hangdonghod.go.th

รายชื่อเข้าเยี่ยม อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น

1.นายดวงคำ ธิกุลดี

2.ดวงคำ ชัยทะนัน

3.นายเริงศักดิ์ อมรสิน

4.นายหลุ้ม ก้อนแก้ว

5.นายปุ๊ก การบูรณ์

6.นายสมาน คำพันธุ์

7.นายชุ่ม กันทาดง

8.นายก๋องคำ ดิดชิต

10 กุมภาพันธ์ 2564

การประชุมสภาสมัยสามัญ ประจำปี  ประจำปี พ.ศ. 2564 สมัยที่ 1,องค์การบริหารส่วนตำบลหางดง,hangdonghod.go.th

ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหางดง ได้กำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหางดง สมัยสามัญประจำปี พ.ศ.2564 สมัยที่ 1 ในวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหางดง

18 มกราคม 2564

สรุปผลการดำเนินงาน สปสช. อบต.หางดง ประจำปีงบประมาณ 2563,องค์การบริหารส่วนตำบลหางดง,hangdonghod.go.th
18 ธันวาคม 2563

โครงการส่งเสริมสุขภาพสตรี อารมณ์ดี ชีวิมีสุข  กองทุนหลักประกันสุขภาพฯ อบต.หางดง,องค์การบริหารส่วนตำบลหางดง,hangdonghod.go.th
17 ธันวาคม 2563

โครงการนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพ กองทันหลักประกันสุขภาพฯ อบต.หางดง,องค์การบริหารส่วนตำบลหางดง,hangdonghod.go.th
17 ธันวาคม 2563

โครงการป้องกันควบคุมโรคติดต่อและภัยสุขภาพชุมชน กองทุนหลักประกันสุขภาพฯ อบต.หางดง,องค์การบริหารส่วนตำบลหางดง,hangdonghod.go.th
17 ธันวาคม 2563

การประเมิณการดำเนินงานกองทุน สปสช.ฯ อบต.หางดง ประจำปีงบประมาณ 2563,องค์การบริหารส่วนตำบลหางดง,hangdonghod.go.th
17 ธันวาคม 2563

จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563,องค์การบริหารส่วนตำบลหางดง,hangdonghod.go.th
11 พฤศจิกายน 2563

ประชาสัมพันธ์การเปิดประชุมสภาสมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2563 สมัยที่ 4,องค์การบริหารส่วนตำบลหางดง,hangdonghod.go.th

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหางดง ขอประชาสัมพันธ์การเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหางดง สมัยสามัญประจำปี พ.ศ.2563 สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหางดง

10 พฤศจิกายน 2563

การรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ,องค์การบริหารส่วนตำบลหางดง,hangdonghod.go.th
05 พฤศจิกายน 2563

ประเพณีลอยกระทง บ้านแม่ทัง,องค์การบริหารส่วนตำบลหางดง,hangdonghod.go.th

ประเพณีวันลอยกระทง บ้านแม่ทังและ กิจกรรมต่างๆ

31 ตุลาคม 2563

การประชุมสภาสมัยสามัญ ประจำปี 2563 สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ,องค์การบริหารส่วนตำบลหางดง,hangdonghod.go.th

เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2563 

องค์การบริหารส่วนตำบลหางดงได้มีการจัดประชุมสภาสมัยสามัญ ประจำปี 2563 สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 

ณ ห้องประชุม ชั้น 2 องค์การบริหารส่วนตำบลหางดง

26 สิงหาคม 2563

กิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ,องค์การบริหารส่วนตำบลหางดง,hangdonghod.go.th

กิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พะบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนีพันปีหลวง

เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 12 สิงหาคม 2563

ณ พื้นที่บ้านดอยคำ ตำบลหางดง อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่

14 สิงหาคม 2563

การประชุมสภาสมัยสามัญ ประจำปี สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2563,องค์การบริหารส่วนตำบลหางดง,hangdonghod.go.th

การประชุมสภาสมัยสามัญ ประจำปี สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1 

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหางดง

13 สิงหาคม 2563

1234>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 4  (55 รายการ)