วิสัยทัศน์การพัฒนาของ อบต.หางดง "ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีวิถีชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนเข้มแข็ง"
แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
facebookระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรมม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 16/12/2556
วันนี้
57
เมื่อวานนี้
126
เดือนนี้
2,765
เดือนที่แล้ว
5,699
ปีนี้
51,276
ปีที่แล้ว
33,037
ทั้งหมด
179,190
ไอพี ของคุณ
44.197.101.251

แบบวัดความรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนในเขตตำบลหางดง อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ ได้ร่วมประเมินแบบวัดความรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้สะท้อนความคิดเห็นต่อการปฏิบัติราชการของหน่วยงานด้วยตนเอง หากผู้ใดสนใจสามารถสแกน QR Code ได้ในรูปด้านล่างนี้


 
14 กุมภาพันธ์ 2566