วิสัยทัศน์การพัฒนาของ อบต.หางดง "ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีวิถีชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนเข้มแข็ง"
แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
facebookระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรมม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 16/12/2556
วันนี้
72
เมื่อวานนี้
106
เดือนนี้
2,812
เดือนที่แล้ว
2,812
ปีนี้
8,504
ปีที่แล้ว
33,037
ทั้งหมด
136,418
ไอพี ของคุณ
34.232.62.64

1
แบบวัดความรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT),องค์การบริหารส่วนตำบลหางดง,hangdonghod.go.th

ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนในเขตตำบลหางดง อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ ได้ร่วมประเมินแบบวัดความรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้สะท้อนความคิดเห็นต่อการปฏิบัติราชการของหน่วยงานด้วยตนเอง หากผู้ใดสนใจสามารถสแกน QR Code ได้ในรูปด้านล่างนี้

14 กุมภาพันธ์ 2566

ประกาศ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566,องค์การบริหารส่วนตำบลหางดง,hangdonghod.go.th
07 กุมภาพันธ์ 2566

แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2566,องค์การบริหารส่วนตำบลหางดง,hangdonghod.go.th
07 กุมภาพันธ์ 2566

ประชาสัมพันธ์การเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหางดง  สมัยสามัญ ประจำปี 2566 สมัยทึ่ 1,องค์การบริหารส่วนตำบลหางดง,hangdonghod.go.th
13 มกราคม 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลหางดง ได้ผ่านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565,องค์การบริหารส่วนตำบลหางดง,hangdonghod.go.th
13 มกราคม 2566

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหางดง เรื่อง ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ สิ่งปลูกสร้าง จากเว็บไซต์ของกรมธนารักษ์   เพื่อใช้สำหรับคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าประจำปี พ.ศ. 2566,องค์การบริหารส่วนตำบลหางดง,hangdonghod.go.th
16 ธันวาคม 2565

ประชาสัมพันธ์ผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. ประจำปี 2565,องค์การบริหารส่วนตำบลหางดง,hangdonghod.go.th
26 ตุลาคม 2565

ประชาสัมพันธ์การประชุมผังน้ำ ครั้งที่ 2 (ระดับกลุ่มจังหวัดหรือจังหวัด) ภายใต้โครงการจัดทำผังน้ำ ลุ่มน้ำปิง วัง ยม น่าน,องค์การบริหารส่วนตำบลหางดง,hangdonghod.go.th
29 กันยายน 2565

ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลหางดง,องค์การบริหารส่วนตำบลหางดง,hangdonghod.go.th

.

14 กันยายน 2565

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบลหางดง,องค์การบริหารส่วนตำบลหางดง,hangdonghod.go.th

.

08 กันยายน 2565

ประชาสัมพันธ์ ผลการประเมินมาตรฐานขั้นต่ำการบริการสาธารณะ (ก.ก.ถ.) ประจำปีงบประมาณ 2565,องค์การบริหารส่วนตำบลหางดง,hangdonghod.go.th

.

01 กันยายน 2565

รับสมัครเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลหางดง ตำแหน่งพนักงานจ้างทั่วไป,องค์การบริหารส่วนตำบลหางดง,hangdonghod.go.th

.

18 สิงหาคม 2565

รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (สตง.),องค์การบริหารส่วนตำบลหางดง,hangdonghod.go.th
22 กรกฎาคม 2565

ประชาสัมพันธ์ การเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหางดง สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2565 สมัยที่ 3 ระหว่างวันที่ 9 - 23 สิงหาคม 2565,องค์การบริหารส่วนตำบลหางดง,hangdonghod.go.th

.

08 กรกฎาคม 2565

ประชาสัมพันธ์ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่นและประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น,องค์การบริหารส่วนตำบลหางดง,hangdonghod.go.th

.

08 กรกฎาคม 2565

1 2 3 4 5..... >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 8  (119 รายการ)