วิสัยทัศน์การพัฒนาของ อบต.หางดง "ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีวิถีชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนเข้มแข็ง"
แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
facebookระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรมม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 16/12/2556
วันนี้
242
เมื่อวานนี้
333
เดือนนี้
5,648
เดือนที่แล้ว
7,099
ปีนี้
39,530
ปีที่แล้ว
33,037
ทั้งหมด
167,444
ไอพี ของคุณ
18.206.194.21

นายทองดี อินทจักร์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหางดง


ว่าที่พันตรีอนันต์ ชัยสา
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหางดง


นายณัฐวุฒิ บุตรต๊ะ
หัวหน้าสำนักปลัด


นางรสสุมาริน สีสด
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ


นางสาวรัชดาวัลย์ พันธุ์ชาญ
นักพัฒนาชุมชน ชำนาญการ


-ว่าง-
นิติกร ชำนาญการ


-ว่าง-
นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ


จ.ส.ท.สุวรรณ มูลละ
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ชำนาญงาน


นางนันทนา บุณยรักษ์
นักจัดการงานทั่วไป


นายดำรง โกฎธิ
พนักงานเครื่องสูบน้ำ


นายธวัช ภีระมูล
พนักงานขับรถยนต์


นายปรีชา แก้วมา
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา


นายธีรายุทธ์ ตาคำกว้าง
พนักงานดับเพลิง


นายนพดล กุมาลี
พนักงานขับรถยนต์