วิสัยทัศน์การพัฒนาของ อบต.หางดง "ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีวิถีชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนเข้มแข็ง"
แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
facebookระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรมม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 16/12/2556
วันนี้
57
เมื่อวานนี้
126
เดือนนี้
2,765
เดือนที่แล้ว
5,699
ปีนี้
51,276
ปีที่แล้ว
33,037
ทั้งหมด
179,190
ไอพี ของคุณ
44.197.101.251

นายกวินวิโรจน์ เดชายะรินทร์
ผู้อำนวยการกองคลัง


นางปิยนุช วีระ
นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ


นางสาวเพียงเพ็ญ ขันแจ้
นักวิชาการพัสดุ ชำนาญการ


นางพิมพรรณ ชัยน้อย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นางสาวภัทราพร ยะโอ๊ะ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้