วิสัยทัศน์การพัฒนาของ อบต.หางดง "ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีวิถีชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนเข้มแข็ง"
แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
facebookระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรมม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 16/12/2556
วันนี้
75
เมื่อวานนี้
106
เดือนนี้
2,812
เดือนที่แล้ว
2,812
ปีนี้
8,504
ปีที่แล้ว
33,037
ทั้งหมด
136,418
ไอพี ของคุณ
34.232.62.64

นายกวินวิโรจน์ เดชายะรินทร์
ผู้อำนวยการกองคลัง


นางปิยนุช วีระ
นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ


นางสาวเพียงเพ็ญ ขันแจ้
นักวิชาการพัสดุ ชำนาญการ


นางพิมพรรณ ชัยน้อย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นางสาวภัทราพร ยะโอ๊ะ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้