วิสัยทัศน์การพัฒนาของ อบต.หางดง "ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีวิถีชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนเข้มแข็ง"
แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
facebookระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรมม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 16/12/2556
วันนี้
255
เมื่อวานนี้
333
เดือนนี้
5,648
เดือนที่แล้ว
7,099
ปีนี้
39,530
ปีที่แล้ว
33,037
ทั้งหมด
167,444
ไอพี ของคุณ
18.206.194.21

นางสาวพักตร์วิมล คำลาเลี้ยง
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม


นางสาวมิ่งขวัญ วงศ์วารห้อย
นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ


นางนวลละออ โรจน์ถิรศักดิ์
ครู คศ.2


นางแสงเทียน สิทธิโม่ง
ครู คศ.2


นางสาววารุณี กันทะแก้ว
ครู คศ.1


นางนงคราญ จุมผา
ผู้ดูแลเด็ก ศพด.บ้านโค้งงาม


นางอัมพร อินต๊ะ
ผู้ดูแลเด็ก ศพด.บ้านหางดง


นางศรีสมร ปัญญา
ผู้ดูแลเด็ก ศพด.บ้านผาแตน


นางศรีทร อุ่นยาว
ผู้ดูแลเด็ก ศพด. บ้านหางดง


นางรุ่งนภา วรธนรักษ์
ผู้ดูแลเด็ก ศพด.บ้านดอยคำ