วิสัยทัศน์การพัฒนาของ อบต.หางดง "ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีวิถีชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนเข้มแข็ง"
แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
facebookระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรมม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 16/12/2556
วันนี้
153
เมื่อวานนี้
210
เดือนนี้
3,980
เดือนที่แล้ว
2,560
ปีนี้
15,139
ปีที่แล้ว
33,037
ทั้งหมด
143,053
ไอพี ของคุณ
3.231.217.107

ร่วมงานวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2566

ตามที่ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอฮอด โรงพยาบาลฮอด ร่วมกับ ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขอำเภอฮอด ได้จัดงานวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติและการประกวด อสม.ดีเด่นระดับอำเภอ เพื่อให้อาสาสมัครสาธารณสุขอำเภอฮอดได้พบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้และมีกิจกรรมเพื่อเชื่อมความสมัครสมานสามัคคีกัน โดยจะจัดกิจกรรมขึ้นในวันที่ 20 มีนาคม 2566 ณ สนามสำนักงานสาธารณสุขอำเภอฮอด 


 
20 มีนาคม 2566