วิสัยทัศน์การพัฒนาของ อบต.หางดง "ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีวิถีชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนเข้มแข็ง"
แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
facebookระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรมม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 16/12/2556
วันนี้
73
เมื่อวานนี้
106
เดือนนี้
2,812
เดือนที่แล้ว
2,812
ปีนี้
8,504
ปีที่แล้ว
33,037
ทั้งหมด
136,418
ไอพี ของคุณ
34.232.62.64

1
โครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมปลอดภัย,องค์การบริหารส่วนตำบลหางดง,hangdonghod.go.th
29 มีนาคม 2566
สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลหางดง มอบป้ายโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
29 มีนาคม 2566

วันท้องถิ่นไทย ประจำปี พ.ศ.2566,องค์การบริหารส่วนตำบลหางดง,hangdonghod.go.th
เนื่องในวาระ วันท้องถิ่นไทย ประจำปี พ.ศ.2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหางดง นำโดยนายเพ็รช อินต๊ะ นายกองค์การบริการส่วนตำบลหางดง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา เจ้าหน้าที่ ประชาชนจิตอาสา ร่วมกันจัดกิจกรรม โครงการปรับสภาพแวดล้อม และสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย หมู่ที่ 3 บ้านหางดง และกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดเก็บขยะบริเวณสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหางดง
วันที่ 17 มีนาคม 2566
20 มีนาคม 2566

ร่วมงานวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2566,องค์การบริหารส่วนตำบลหางดง,hangdonghod.go.th

ตามที่ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอฮอด โรงพยาบาลฮอด ร่วมกับ ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขอำเภอฮอด ได้จัดงานวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติและการประกวด อสม.ดีเด่นระดับอำเภอ เพื่อให้อาสาสมัครสาธารณสุขอำเภอฮอดได้พบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้และมีกิจกรรมเพื่อเชื่อมความสมัครสมานสามัคคีกัน โดยจะจัดกิจกรรมขึ้นในวันที่ 20 มีนาคม 2566 ณ สนามสำนักงานสาธารณสุขอำเภอฮอด 

20 มีนาคม 2566

 แจกขนมของใช้และเสื้อผ้าบ้านดอยคำ,องค์การบริหารส่วนตำบลหางดง,hangdonghod.go.th
27 กุมภาพันธ์ 2566

ร่วมงานพิธีบวงสรวงอนุสาวรีย์ขุนหลวงวิลังคะ ประจำปี 2566,องค์การบริหารส่วนตำบลหางดง,hangdonghod.go.th

เนื่องด้วยเทศบาลตำบลบ่อหลวง ได้มีการจัดพิธีบวงสรวงอนุสาวรีย์ขุนหลวงวิลังคะ ประจำปี พ.ศ. 2566 ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ ณ เทศบาลตำบลบ่อหลวง อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความเคารพศรัทธาผู้เปรียบเสมือนเป็นบรรพบุรุษของประชาชนชาวตำบลบ่อหลวง

27 กุมภาพันธ์ 2566

ตรวจเยี่ยมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น,องค์การบริหารส่วนตำบลหางดง,hangdonghod.go.th

ด้วยนายนิธิ พรหมปัญญา ได้มาปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งท้องถิ่นอำเภฮอด จึงมาตรวจเยี่ยมองค์การบริหารส่วนตำบลหางดง ในวันพุทธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 

27 กุมภาพันธ์ 2566

โครงการพื้นที่ปลอดภัยปลอดฝุ่นควัน องค์การบริหารส่วนตำบลหางดง,องค์การบริหารส่วนตำบลหางดง,hangdonghod.go.th

วันที่ 16 ก.พ. 2566 ทางองค์การบริหารส่วนตำบลหางดง ได้ทำการจัดตั้งศูนย์พื้นที่ปลอดภัยปลอดฝุ่นควัน เพื่อแก้ไขปัญหาเบื้องต้น เนื่องจากการเกิดปัญหาฝุ่นควันหนาแน่น และค่า PM 2.5 ได้เพิ่มขึ้นสูงมากในช่วงนี้

16 กุมภาพันธ์ 2566

จัดการแข่งขันกีฬาเพื่อสุขภาพและความสามัคคีในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหางดง ประจำปี พ.ศ.2566,องค์การบริหารส่วนตำบลหางดง,hangdonghod.go.th

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลหางดง มีกำหนดดำเนินโครงการแข่งขันกีฬาเพื่อสุขภาพและความสามัคคี ประจำปี พ.ศ.2566 ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ ณ สนามโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ทัง ที่ผ่านมา เพื่อเป็นการส่งเสริมการออกกำลังกาย สร้างสัมพันธ์ที่ดีให้ผู้คนในเขตชุมชนและท้องถิ่น 

14 กุมภาพันธ์ 2566

เข้าร่วมการแข่งขันลาบปลาและประกวดส้มตำลีลา่งาน116ปี Otop ของดีเมืองฮอด ประจำปี 2566,องค์การบริหารส่วนตำบลหางดง,hangdonghod.go.th

โดยทางที่ว่าการอำเภอฮอดได้จัดการแข่งขันลาบปลา เนื่องในงานสมโภช 116 ปี Otop ของดีเมืองฮอด ในวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2566 ที่ผ่านมา ทางองค์การบริหารส่วนตำบลหางดงจึงได้เข้าร่วมการประกวดและแข่งขันในครั้งนี้ด้วย 

02 กุมภาพันธ์ 2566

ร่วมเดินขบวนพร้อมจัดนิทรรศการงานสมโภช 116 ปี Otop ของดีเมืองฮอด,องค์การบริหารส่วนตำบลหางดง,hangdonghod.go.th
30 มกราคม 2566

เข้าร่วมการแข่งขันประกวดท้องถิ่นเสียงทองอำเภอฮอด ประจำปี 2566,องค์การบริหารส่วนตำบลหางดง,hangdonghod.go.th

โดยทางที่ว่าการอำเภอฮอดได้จัดการแข่งขันประกวดร้องเพลง เนื่องในงานสมโภช 116 ปี Otop ของดีเมืองฮอด ในวันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2566 ที่ผ่านมา ทางองค์การบริหารส่วนตำบลหางดงจึงได้เข้าร่วมการประกวดในครั้งนี้ด้วย 

30 มกราคม 2566

การแข่งขันกีฬาเพื่อสุขภาพและความสามัคคีในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหางดง ประจำปี 2566 ,องค์การบริหารส่วนตำบลหางดง,hangdonghod.go.th

โดยจะมีการจัดการแข่งขันกีฬาในทุกวันหยุดสุดสัปดาห์ ตั้งแต่วันที่ 29 มกราคมเป็นต้นไป จนไปสิ้นสุดในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566

30 มกราคม 2566

14 มกราคม 2566 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 ขององค์การบริหารส่วนตำบลหางดง,องค์การบริหารส่วนตำบลหางดง,hangdonghod.go.th
14 มกราคม 2566

 นายกองค์การบริการส่วนตำบลหางดง ได้สนับสนุนและร่วมกิจกรรมทำความสะอาดถนนทางหลวง 108,องค์การบริหารส่วนตำบลหางดง,hangdonghod.go.th

3 มกราคม 2566. เวลา 09.30 น. นายเพ็รช อินต๊ะ นายกองค์การบริการส่วนตำบลหางดง ได้สนับสนุนและร่วมกิจกรรมทำความสะอาดถนนทางหลวง 108
บูรณาการร่วมกับที่ว่าการอำเภอฮอด หน่วยงานราชการอื่น ประชาชนจิตอาสา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอฮอด โดยทำกิจกรรมเก็บขยะ ทำความสะอาดและติดป้ายห้ามทิงขยะ บริเวณสองข้างทางถนนทางหลวงหมายเลข 108 (เชียงใหม่-แม่สะเรียง) ตามมีตามเกิด "เชียงใหม่ เมืองสะอาด ถนนสวย ดอกไม้งาม

03 มกราคม 2566

 ร่วมออกหน่วยบริการประขาชน ตามโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ในพื้นที่หมู่บ้านท่าหิน หมู่ที่ 11 ,องค์การบริหารส่วนตำบลหางดง,hangdonghod.go.th

15 ธันวาคม 2565 นายเพ็รช อินต๊ะ นายกองค์การบริหารสาวนตำบลหางดง พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และ เจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลหางดง ร่วมออกหน่วยบริการประขาชน ตามโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ในพื้นที่หมู่บ้านท่าหิน หมู่ที่ 11 ตำบลหางดง อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่

15 ธันวาคม 2565

1 2 3 4 5..... >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 11  (161 รายการ)