วิสัยทัศน์การพัฒนาของ อบต.หางดง "ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีวิถีชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนเข้มแข็ง"
แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
facebookระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรมม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 16/12/2556
วันนี้
255
เมื่อวานนี้
333
เดือนนี้
5,648
เดือนที่แล้ว
7,099
ปีนี้
39,530
ปีที่แล้ว
33,037
ทั้งหมด
167,444
ไอพี ของคุณ
18.206.194.21
นายศรีวรรณ ยะโอ๊ะ
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหางดง
(สมาชิกสภา หมู่ที่ 5)


นายสมพล ปอกอ้าย
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหางดง
(สมาชิกสภา หมู่ที่ 7)


นายทองดี อินทจักร์
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหางดง


นางอนงพรรณ ลงจญ
สมาชิกสภา อบต.หางดง หมู่ที่ 1


นายธีระวัฒน์ ขุนสม
สมาชิกสภา อบต.หางดง หมู่ที่ 3


นายณัฐดนัย ทนุโวหาร
สมาชิกสภา อบต.หางดง หมู่ที่ 4


นายลี เลาว้าง
สมาชิกสภา อบต.หางดง หมู่ทึ่ 8


นายจิรบูรณ์ สุทธิน่าน
สมาชิกสภา อบต.หางดง หมู่ที่ 11