วิสัยทัศน์การพัฒนาของ อบต.หางดง "ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีวิถีชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนเข้มแข็ง"
แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
facebookระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรมม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 16/12/2556
วันนี้
231
เมื่อวานนี้
333
เดือนนี้
5,648
เดือนที่แล้ว
7,099
ปีนี้
39,530
ปีที่แล้ว
33,037
ทั้งหมด
167,444
ไอพี ของคุณ
18.206.194.21

ลำดับรายการวันที่
1แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส ขององค์การบริหารส่วนตำบลหางดง (พ.ศ. 2566 - 2570)19 ม.ค. 2566
2แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 256531 ม.ค. 2565
3แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต(เพิ่มเติม) ประจำปี พ.ศ. 256530 ส.ค. 2564
4รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี27 พ.ค. 2563
5ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ26 พ.ค. 2563
6การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 256326 พ.ค. 2563
7รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน24 มิ.ย. 2562
8รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี24 มิ.ย. 2562
9การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี24 มิ.ย. 2562
10การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต24 มิ.ย. 2562
11แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต 4 ปี16 มิ.ย. 2560

1