วิสัยทัศน์การพัฒนาของ อบต.หางดง "ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีวิถีชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนเข้มแข็ง"
แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
facebookระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรมม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 16/12/2556
วันนี้
72
เมื่อวานนี้
106
เดือนนี้
2,812
เดือนที่แล้ว
2,812
ปีนี้
8,504
ปีที่แล้ว
33,037
ทั้งหมด
136,418
ไอพี ของคุณ
34.232.62.64

ลำดับรายการวันที่
1ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน ลว.28 มิถุนายน 255910 ส.ค. 2559
2การจัดฝึกอบรม สัมมนา และศึกษาดูงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลว.28 เมษายน 255910 ส.ค. 2559
3การตั้งงบประมาณรายจ่ายหมวดเงินอุดหนุนของ อปท.เพื่อสนับสนุนวัด ลว.29 เมษายน 255910 ส.ค. 2559

1