วิสัยทัศน์การพัฒนาของ อบต.หางดง "ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีวิถีชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนเข้มแข็ง"
แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
facebookระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรมม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 16/12/2556
วันนี้
244
เมื่อวานนี้
333
เดือนนี้
5,648
เดือนที่แล้ว
7,099
ปีนี้
39,530
ปีที่แล้ว
33,037
ทั้งหมด
167,444
ไอพี ของคุณ
18.206.194.21

ลำดับรายการวันที่
1เอกสารประกอบข้อบัญญัติเรื่องงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25667 มิ.ย. 2566
2เอกสารประกอบข้อบัญญัติเรื่องงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25656 มิ.ย. 2566
3ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.256215 ก.ค. 2563
4ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.256018 ส.ค. 2559
5ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.255913 ต.ค. 2558

1