วิสัยทัศน์การพัฒนาของ อบต.หางดง "ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีวิถีชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนเข้มแข็ง"
แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
facebookระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรมม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 16/12/2556
วันนี้
249
เมื่อวานนี้
333
เดือนนี้
5,648
เดือนที่แล้ว
7,099
ปีนี้
39,530
ปีที่แล้ว
33,037
ทั้งหมด
167,444
ไอพี ของคุณ
18.206.194.21

ลำดับรายการวันที่
1แผนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน (Engagment Plan)กิจกรรมสอบทานการควบคุมภายใน28 ต.ค. 2565
2แผนการตรวจสอบภายใน (Audit Plan) ประจำปี 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหางดง6 ต.ค. 2565
3แผนการตรวจสอบภายใน (Audit Plan) ประจำปี 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหางดง6 ต.ค. 2565
4แผนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน (Engagement Plan) ฏีกาการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง22 ก.ค. 2565
5แผนกาารตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256527 มิ.ย. 2565

1