วิสัยทัศน์การพัฒนาของ อบต.หางดง "ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีวิถีชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนเข้มแข็ง"
แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
facebookระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรมม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 16/12/2556
วันนี้
245
เมื่อวานนี้
333
เดือนนี้
5,648
เดือนที่แล้ว
7,099
ปีนี้
39,530
ปีที่แล้ว
33,037
ทั้งหมด
167,444
ไอพี ของคุณ
18.206.194.21

ลำดับรายการวันที่
1การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.25631 ธ.ค. 2563
2กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ26 ต.ค. 2561
3การลดหย่อนภาษีบำรุงท้องที่26 ต.ค. 2561
4การเรียกเก็บค่าตอบแทนเป็นรายปีจากผู้รับอนุญาตตามมาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน 26 ต.ค. 2561
5การควบคุมควันไฟและฝุ่นละอองจากการเผา พ.ศ. ๒๕๕๑26 ต.ค. 2561
6สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร26 ต.ค. 2561
7การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์26 ต.ค. 2561
8การประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภทการแต่งผม26 ต.ค. 2561
9การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2556 26 ต.ค. 2561

1