วิสัยทัศน์การพัฒนาของ อบต.หางดง "ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีวิถีชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนเข้มแข็ง"
แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
facebookระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรมม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 16/12/2556
วันนี้
249
เมื่อวานนี้
333
เดือนนี้
5,648
เดือนที่แล้ว
7,099
ปีนี้
39,530
ปีที่แล้ว
33,037
ทั้งหมด
167,444
ไอพี ของคุณ
18.206.194.21

ลำดับรายการวันที่
1มาตรฐานการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น8 ก.พ. 2564
2คู่มือการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น8 ก.พ. 2564
3คู่มือการจัดทำแผนการดำเนินงาน8 ก.พ. 2564
4คู่มือการปฏิบัติงานสารบรรณ8 ก.พ. 2564
5คู่มือการปฏิบัติงานพัสดุ8 ก.พ. 2564
6คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี8 ก.พ. 2564
7คู่มือการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง8 ก.พ. 2564
8คู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษี8 ก.พ. 2564
9คู่มือปฏิบัติงานควบคุมกิจการอันตรายต่อสุขภาพ8 ก.พ. 2564
10คู่มือการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด27 พ.ย. 2563

1