วิสัยทัศน์การพัฒนาของ อบต.หางดง "ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีวิถีชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนเข้มแข็ง"
แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
facebookระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรมม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 16/12/2556
วันนี้
231
เมื่อวานนี้
333
เดือนนี้
5,648
เดือนที่แล้ว
7,099
ปีนี้
39,530
ปีที่แล้ว
33,037
ทั้งหมด
167,444
ไอพี ของคุณ
18.206.194.21

ลำดับรายการวันที่
1 รายงานการประชุมสภา อบต.หางดง สมัยสามัญ ประจำปี สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 256622 มิ.ย. 2566
2รายงานการประชุมสภา อบต.หางดง สมัยสามัญ ประจำปี สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 256616 มิ.ย. 2566
3รายงานการประชุมสภา อบต.หางดง สมัยสามัญ ประจำปี สมัยที่ 1 ประจำปี 25663 ก.พ. 2566
4รายงานการประชุมสภา อบต.หางดง สมัยสามัญ ประจำปี สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 25658 ธ.ค. 2565
5รายงานการประชุมสภา อบต.หางดง สมัยสามัญ ประจำปี สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 25653 พ.ค. 2565
6รายงานการประชุมสภา อบต.หางดง สมัยสามัญ ประจำปี สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 256511 ม.ค. 2565
7รายงานการประชุมสภา อบต.หางดง สมัยสามัญ ประจำปี สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 25654 ม.ค. 2565
8รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหางดง ครั้งแรก ประจำปี พ.ศ.2564 27 ธ.ค. 2564
9รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหางดง28 ส.ค. 2563
10รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหางดง17 ส.ค. 2563

1