วิสัยทัศน์การพัฒนาของ อบต.หางดง "ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีวิถีชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนเข้มแข็ง"
แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
facebookระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรมม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 16/12/2556
วันนี้
229
เมื่อวานนี้
333
เดือนนี้
5,648
เดือนที่แล้ว
7,099
ปีนี้
39,530
ปีที่แล้ว
33,037
ทั้งหมด
167,444
ไอพี ของคุณ
18.206.194.21

ลำดับรายการวันที่
1กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 25668 ก.พ. 2566
2ประกาศกำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น15 มี.ค. 2565
3ประกาศกำหนดหลักสูตรการพัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชกากรและพนักงานส่วนท้องถิ่น15 มี.ค. 2565
4ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือกและแต่งตั้งฯ15 มี.ค. 2565
5มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน15 มี.ค. 2565
6มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย15 มี.ค. 2565
7มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน15 มี.ค. 2565
8มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือน15 มี.ค. 2565
9มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปี15 มี.ค. 2565
10หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 256417 ก.พ. 2564
11หลักเกณฑ์การย้ายข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น11 ก.พ. 2564

1