วิสัยทัศน์การพัฒนาของ อบต.หางดง "ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีวิถีชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนเข้มแข็ง"
แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
facebookระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรมม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 16/12/2556
วันนี้
230
เมื่อวานนี้
333
เดือนนี้
5,648
เดือนที่แล้ว
7,099
ปีนี้
39,530
ปีที่แล้ว
33,037
ทั้งหมด
167,444
ไอพี ของคุณ
18.206.194.21

ลำดับรายการวันที่
1เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น8 มี.ค. 2565
2การแสดงเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของผู้บริหาร8 มี.ค. 2565
3ประกาศประมวลจริยธรรมของข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง8 มี.ค. 2565
4ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั้น7 เม.ย. 2564
5มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจเพื่อป้องกันการทุจริต7 เม.ย. 2564
6มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต7 เม.ย. 2564
7การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน7 เม.ย. 2564

1