วิสัยทัศน์การพัฒนาของ อบต.หางดง "ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีวิถีชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนเข้มแข็ง"
แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
facebookระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรมม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 16/12/2556
วันนี้
54
เมื่อวานนี้
126
เดือนนี้
2,765
เดือนที่แล้ว
5,699
ปีนี้
51,276
ปีที่แล้ว
33,037
ทั้งหมด
179,190
ไอพี ของคุณ
44.197.101.251

ลำดับรายการวันที่
1ประกาศเชิญประชุมสภาสมัยประชุมสามัญประจำปี 2566 สมัยที่ 424 พ.ย. 2566
2หนังสือเรียกประชุมสภาสมัยประชุมสามัญประจำปี 2566 สมัยที่ 4 24 พ.ย. 2566
3ประชาสัมพันธ์ประชุมสภาสมัยประชุมสามัญประจำปี 2566 สมัยที่ 424 พ.ย. 2566
4รายงาานผลคณะกรรมการแปรญัตติ พ.ศ. 256717 ส.ค. 2566
5บันทึกรายงานการประชุม แปรญัตติฯ17 ส.ค. 2566
6แจ้งกำหนดนัดประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ16 ส.ค. 2566
7แจ้งกำหนดนัดประชุมคณะกรรมการแปรญัตติฯ (นายก)16 ส.ค. 2566
8คณะกรรมการแปรญัตติ ฯ ปฏิบัติหน้าที่ ฯ16 ส.ค. 2566
9แต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.256710 ส.ค. 2566
10เลขาสภา นัดประชุมคณะกรรมการแปรบัญญัติฯ (ครั้งแรก)9 ส.ค. 2566
11รายงานการประชุมคณะกรรมการแปรบัญญัติ ฯ ประจำปี พ.ศ.2567 (เลขานัดประชุมครั้งแรก)9 ส.ค. 2566
12ประชาสัมพันธ์การเปิดประชุมสภาสมัยประชุมสามัญประจำปี 2566 สมัยที่ 33 ส.ค. 2566
13เปิดประชุมสภาสมัยประชุมสามัญประจำปี 2566 สมัยที่ 33 ส.ค. 2566
14ขอเชิญประชุมสภาสมัยประชุมสามัญประจำปี 2566 สมัยที่ 33 ส.ค. 2566
15แบบขอเสนอญัตติ สามัญ สมัยที่ 3 ปี 25663 ส.ค. 2566
16ประชาสัมพันธ์กาเรียกประชุมสภาสมัยประชุมสามัญประจำปี 2566 สมัยที่ 311 ก.ค. 2566
17หนังสือเรียกประชุม ถึง นายกฯ11 ก.ค. 2566
18หนังสือเรียกประชุม ถึง สมาชิกสภา11 ก.ค. 2566
19ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยประชุมสามัญประจำปี 2566 สมัยที่ 37 ก.ค. 2566
20ประชาสัมพันธ์สมัยการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหางดง ประจำปี พ.ศ.25663 ก.พ. 2566

1 2 3   >>  >|