วิสัยทัศน์การพัฒนาของ อบต.หางดง "ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีวิถีชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนเข้มแข็ง"
แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
facebookระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรมม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 16/12/2556
วันนี้
72
เมื่อวานนี้
106
เดือนนี้
2,812
เดือนที่แล้ว
2,812
ปีนี้
8,504
ปีที่แล้ว
33,037
ทั้งหมด
136,418
ไอพี ของคุณ
34.232.62.64

ลำดับรายการวันที่
1ประชาสัมพันธ์สมัยการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหางดง ประจำปี พ.ศ.256627 ก.พ. 2566
2ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหางดง กำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ.25654 ม.ค. 2565
3เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหางดง สมัยสามัญประจำปี สมัยที่ 3 พ.ศ.25646 ก.ค. 2564
4ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหางดง กำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ.256419 ม.ค. 2564
5ประชาสัมพันธ์การเรียกประชุมสภาสมัยสามัญประจำปี 2564 สมัยที่ 113 ม.ค. 2564
6หลักเกณฑ์และวิธีการสำหรับให้ประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภา11 ม.ค. 2564
7ประชาสัมพันธ์การเปิดประชุมสภาสมัยสามัญประจำปี 2563 สมัยที่ 4 13 พ.ย. 2563
8แบบฟอร์มใบลาการประชุมสภาองค์กรบริหารส่วนตำบลหางดง13 พ.ย. 2563
9ประชาสัมพันธ์การเรียกประชุมสภาสมัยสามัญประจำปี 2563 สมัยที่ 4 28 ต.ค. 2563
10เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหางดง13 ส.ค. 2563
11พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 256214 ก.ค. 2563
12ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหางดง สมัยสามัญประจำปี พ.ศ.256322 พ.ค. 2563
13ประกาศเปิดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.25638 พ.ค. 2563
14เรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 256315 เม.ย. 2563
15ประกาศเปิดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.25633 ม.ค. 2563
16เรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่1 ประจำปี พ.ศ. 25636 ธ.ค. 2562
17ประกาศเปิดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4ประจำปี พ.ศ.25624 ต.ค. 2562
18เรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 256217 ก.ย. 2562
19ประกาศเปิดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.25626 ส.ค. 2562
20เรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 256218 ก.ค. 2562

1 2   >>  >|